27/03/2016

Tổ hợp Giáo dục EduViet tiếp nhận thành viên mới "Viện Quản Trị Kinh doanh MBA"

Nhằm bổ sung chức năng hoạt động khoa học công nghệ liên quan đến các chương trình đào tạo MBA, DBA..., Tổ hợp Giáo dục EduViet đã tiếp nhận thành công Viện Quản trị Kinh doanh MBA.

Viện QTKD MBA (Viện MBA - MBA Institute) hoạt động theo mô hình tổ chức khoa học Công Nghệ với Giấy phép hoạt động VIỆN khoa học số 321. Viện MBA tập trung nghiên cứu mô hình đào tạo MBA, DBA của Hoa Kỳ, xây dựng thành mô hình đào tạo MBA, DBA phù hợp với điều kiện kinh tế và Pháp luật Việt Nam.

Sau khi xây dựng và chuyển giao thành công mô hình MBA và DBA, Viện MBA tiến hành huấn luyện, bồi dưỡng kết quả nghiên cứu cho khối doanh nghiệp và cho những ai quan tâm đến chương trình MBA, DBA. Cấp chứng chỉ Quốc tế.

Hiện Viện MBA là đối tác chiến lược của Viện Madison Hoa Kỳ, Viện Quản trị Kinh doanh Malaysia, Viện Phát Triển Kinh tế Thái Lan, Viện Kinh tế Miền Đông (Việt Nam)...

Các chương trình nghiên cứu và chuyển giao công nghệ quản trị kinh doanh của Đại học Apollos

 1. Nghiên cứu về các mô hình Quản trị Kinh doanh ứng dụng cho CEO
 2. Nghiên cứu về các tác động của chuỗi cung ứng đến hoạt động của doanh nghiệp trong bối cảnh trong nước và toàn cầu hóa
 3. Nghiên cứu về các mô hình lãnh đạo của Hoa Kỳ, tính ứng dụng các mô hình và phong cách lãnh đạo trong môi trường Việt Nam.
 4. Nghiên cứu về kế toán Mỹ và áp dụng kế toán Mỹ trong điều kiện kế toán Việt Nam.
 5. Nghiên cứu về Marketing ứng dụng, các mô hình Marketing quốc tế, tính phù hợp của các mô hình tiếp thị trong bối cảnh Việt Nam hội nhập AEC và TPP.

Các chứng chỉ MBA của Viện MBA bao gồm:

 1. Chứng chỉ Mini MBA
 2. Chứng chỉ MBA về chuỗi cung ứng
 3. Chứng chỉ MBA về lãnh đạo toàn cầu
 4. Chứng chỉ MBA về Tài chính kế toán
 5. Chứng chỉ MBA về tiếp thị

Hình thức huấn luyện:

 • Viện MBA triển khai huấn luyện chứng chỉ MBA theo mô hình đào tạo từ xa theo tiêu chuẩn DEAC trên nền tảng EduViet Moodle: http://eduviet.moodle.vn 

Với sự góp mặt của Viện Quản Trị Kinh Doanh MBA, sẽ góp phần thúc đầy phát triển nghiên cứu và huấn luyện Quản trị Kinh doanh ở cấp độ chuyên sâu trong hệ thống Tổ hợp Giáo dục EduViet.

Hình ảnh giấy chứng nhận Đăng ký Viện Quản Trị Kinh doanh MBA: