Sự Kiện

19/05/2017
19/12/2016

Lịch theo dõi và cải tiến luận án Tiến sĩ chương trình Tiến sĩ Quản lý của Đại học Akamai tháng 4 - 2017

Nghiên cứu sinh tham gia chương trình Tiến sĩ Quản Lý các chuyên ngành ngoài được tham gia phương pháp nghiên cứu, định hướng nghiên cứu, các hoạt động phát triển mạng lưới kinh doanh và học thuật còn được hỗ trợ nghiên cứu thông qua các hoạt động theo dõi và cải tiến luận án tiến sĩ.

Mục tiêu của chương trình theo dõi và cải tiến luận án tiến sĩ là giúp nghiên cứu sinh có thể duy trì được tiến độ, được hướng dẫn bởi giảng viên hướng dẫn và cải tiến nội dung đã làm nhằm từng bước hoàn thiện luận án tiến sĩ của mình.

Vào tháng 4 năm 2017, Đại học Akamai Hoa Kỳ, Campus Châu Á sẽ tổ chức lịch theo dõi và cải tiến luận văn cho những học viên đang làm nghiên cứu Tiến sĩ với đại học Akamai với chi tiết:

Xem Thêm

 • Giá: Theo dõi và cải tiến luận án Tiến sĩ chương trình Tiến sĩ Quản lý của Đại học Akamai
 • Địa Điểm: Kular Lumpur
19/12/2016

Lịch khai giảng chương trình MBA chuyên ngành của Đại học Akamai Hoa Kỳ (đợt 1 năm 2017)

Chương trình MBA chuyên ngành là chương trình được thiết kế dành riêng cho sinh viên Châu Á của Đại học Akamai Hoa Kỳ. Chương trình gồm hơn 15 chuyên ngành. Chương trình sẽ được khai giảng vào ngày 14-15/1/2017.

Chương trình được tổ chức 100% bằng tiếng Anh. Có hỗ trợ ngôn ngữ trực tiếp ngay trên lớp. Học viên được chọn 1 trong các chuyên ngành sau:

 • Quản trị Tổ chức
 • Quản trị Chất lượng
 • Quản trị Nhân sự và quản lý nhân tài
 • Quản trị tài chính
 • Quản trị Logistics
 • Quản trị Nhà hàng khách sạn
 • Khởi nghiệp và đổi mới
 • Quản trị Chiến lược
 • Tư vấn Quản lý
 • Quản trị Ngân hàng
 • Quản trị Bệnh viện
 • Lãnh đạo
 • Quản trị kinh doanh
Xem Thêm

 • Giá: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) chuyên ngành
 • Địa Điểm: Kular Lumpur
19/12/2016

Lịch khai giảng chương trình Thạc sĩ Quản trị Nhân sự và Quản lý nhân tài Đại học Akamai Hoa Kỳ tháng 3 2017

Chương trình Thạc sĩ Quản trị Nhân sự và Quản lý nhân tài của Đại học Akamai Hoa Kỳ sẽ được khai giảng khóa 5 niên khóa 2017 từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 3 năm 2017, nhận hồ sơ từ cuối năm 2016.

Chương trình Thạc sĩ Quản trị Nhân sự và Quản lý nhân tài là chương trình chuyên biệt với 100% thời gian tập trung vào 9 môn chuyên ngành, không học môn chung. Chương trình được tổ chức tại Akamai Asia Campus đặt tại Kula Lumpur. Chương trình được tổ chức 100% bằng tiếng Anh bởi các giảng viên quốc tế. Bằng cấp của Đại học Akamai được kiểm định và công nhận quốc tế.

 • Thông tin chi tiết về chương trình MSc in HR and Talent Management: TẠI ĐÂY
 • Thông tin chi tiết về Đại học Akamai Hoa Kỳ: TẠI ĐÂY
 • Thông tin về kiểm định và công nhận của đại học Akamai Hoa Kỳ: TẠI ĐÂY
 • Những hình ảnh của lớp học: TẠI ĐÂY
 • Những hình ảnh các học viên mới tốt nghiệp: TẠI ĐÂY.
Xem Thêm

 • Giá: Thạc sĩ Quản trị Nhân sự và Quản lý nhân tài của Đại học Akamai Hoa Kỳ
 • Địa Điểm: Kular Lumpur
27/03/2016

Tổ hợp Giáo dục EduViet tiếp nhận thành viên mới "Viện Quản Trị Kinh doanh MBA"

Nhằm bổ sung chức năng hoạt động khoa học công nghệ liên quan đến các chương trình đào tạo MBA, DBA..., Tổ hợp Giáo dục EduViet đã tiếp nhận thành công Viện Quản trị Kinh doanh MBA.

Viện QTKD MBA (Viện MBA - MBA Institute) hoạt động theo mô hình tổ chức khoa học Công Nghệ với Giấy phép hoạt động VIỆN khoa học số 321. Viện MBA tập trung nghiên cứu mô hình đào tạo MBA, DBA của Hoa Kỳ, xây dựng thành mô hình đào tạo MBA, DBA phù hợp với điều kiện kinh tế và Pháp luật Việt Nam.

Xem Thêm

 • 1