Xác nhận thành viên của QISAN

QISAN là tổ chức kiểm định nhằm cung cấp thông tin tham chiếu xác thực, uy tín cho du học sinh khi tham gia học tập tại những trường quốc tế. Với định hướng này, QISAN là biểu tượng vàng cho du học sinh, cho đơn vị cấp Visa, cho các trung tâm tư vấn du học.

Những trường đại học có được kiểm định QISAN đồng nghĩa với việc trường đã được QISAN thẩm định các chương trình đào tạo cho du học sinh (sinh viên quốc tế). Điều này khiến du học sinh không còn e ngại khi quyết định chọn trường đại học và không bị quyết định sai lầm bởi hoạt động truyền thông thiếu trung thực.

Thông tin xác nhận đại học Akamai được kiểm định QISAN: 

http://www.qisan.com/members/institutional-members/