Thành viên GUIDE (Global Universities in Distance Education)

Với mong muốn ngày càng gia tăng chất lượng đào tạo, ngoài kiểm định truyền thống ASIC UK, được CHEA công nhận, Akamai cũng đăng ký tham gia Hiệp hội các trường đại học có chương trình đào tạo trực tuyến toàn cầu (GUIDE - Global Universities In Distance Education). Tham gia GUIDE, Akamai có cơ hội để: 

  • Được hỗ trợ các hoạt động chiến lược trong thực thi các dự án giáo dục, các hoạt động xây dựng mạng lưới và phổ biến kết quả nghiên cứu thông qua các sự kiện và các tạp chí chuyên ngành, uy tín.
  • Cập nhật thông tin về các xu hướng ứng dụng kỹ thuật và công nghệ trong đào tạo. Biết cách ứng dụng công nghệ đào tạo theo từng điều kiện khác nhau trên thế giới.
  • Là nơi trao đổi, thảo luận về những vấn đề, chính sách và hoạt động nghiên cứu trong giáo dục, các vấn đề liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển bền vững trong giáo dục.
  • Hỗ trợ các tổ chức tìm kiếm đối tác trong việc sử dụng các quỹ giáo dục tại Châu Âu và trên thế giới.

Việc tham gia GUIDE giúp Akamai có cơ hội được gia tăng chất lượng đào tạo thông qua ứng dụng công nghệ, bắt kịp các xu hướng mới nhất về đào tạo cũng như có thể tiếp cận mạng lưới các trường đại học uy tín, nhằm xác lập các công nhận lẫn nhau giữa các thành viên trong tổ chức. Điều này đặc biệt có lợi cho học viên thông qua:

  • Được học chương trình có tính ứng dụng và hợp thời, được cải tiến liên tục.
  • Cơ hội được công nhận chéo giữa 151 trường đại học thành viên.
  • Gia tăng thương hiệu bằng cấp của Akamai tại Châu Âu và quốc tế.