Hợp pháp hóa lãnh sự từ Lãnh sự quán Việt Nam tại Hoa Kỳ

Hợp pháp hóa lãnh sự là tài liệu quan trọng cho sinh viên Việt Nam học các chương trình Quốc tế. Mục tiêu của Hợp pháp hóa lãnh sự nhằm:

  • Chứng minh Trường Đại học là trường có phép và đáp ứng các tiêu chuẩn về mặt pháp lý tại Hoa Kỳ khi tổ chức đào tạo.
  • Chứng minh chữ ký trên bằng là chữ ký của người đại diện hợp pháp của trường Đại học và là chữ ký thật. 
  • Chứng minh bằng với chữ ký đã được xác nhận là bằng thật.

Với nỗ lực hỗ trợ sinh viên Việt Nam học chương trình của Đại học Akamai, Đại học Akamai đã phối hợp cùng đối tác hỗ trợ thực hiện Hợp pháp hóa lãnh sự cho bằng cấp của Đại học Akamai với Đại sứ Việt Nam và xác nhận của Thư ký Bang Hawaii - Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ.