Đại học Akamai được Hiệp hội đào tạo từ xa Hoa Kỳ (USDLA) Công nhận

Hiệp hội đào tạo từ xa Hoa Kỳ (United States Distance Learning Association - USDLA) là hiệp hội đào tạo từ xa không vì lợi nhuận đầu tiên tại Hoa Kỳ hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và triển khai hoạt động giáo dục, đào tạo và truyền thông. Được thành lập vào năm 1987, USDLA hình thành với sứ mệnh thúc đẩy, gia tăng chất lượng, cải biến hoạt động đào tạo truyền thống sang những mô hình đào tạo mới nhằm đáp ứng sự phát triển vượt bậc của công nghệ trong giáo dục.

Vừa qua, đại học Akamai Hoa kỳ đã gia nhập Hiệp hội đào tạo từ xa Hoa Kỳ và được công nhận như một trường đại học được kiểm định, có năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo từ xa. Việc gia nhập và được Hiệp hội đào tạo từ xa Hoa Kỳ chấp thuận giúp đại học Akamai nâng cao hơn nữa uy tín trong đào tạo phi truyền thống.

Danh sách các trường đại học thuộc Hiệp hội đào tạo từ xa Hoa Kỳ: TẠI ĐÂY