Đại học Akamai được công nhận bởi tổ chức nghề nghiệp của Liên hiệp Quốc

Đại học Akamai được Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon phê chuẩn gia nhập vào tổ chức danh tiếng của Liên hợp Quốc là UN  Global Compact.

Là thành viên của UN Global Compact, đại học Akamai có cơ hội duy trì tính bền vững và nâng cao uy tín với cộng đồng quốc tế. Để được công nhận và phê chuẩn gia nhập UNGC với tư cách là đại học không vì lợi nhuận có kiểm định quốc tế, Đại học Akamai phải tuân thủ 10 quy định nghiêm ngặt của UNGC với một số cam kết:

+ Tuân thủ quy định quốc tế về sử dụng nguồn nhân lực.
+ Đảm bảo duy trì hoạt động và phát triển bền vững theo đạo đức và chuẩn mực quốc tế.
+ Tuyệt đối không tham nhũng trong hoạt động giáo dục (giảng viên nhận tiền, quà, tài trợ từ học viên).
+ Duy trì chất lượng, tính hợp pháp.
+ Bảo vệ danh tiếng quốc tế và quyết liệt với các thông tin sai sự thật làm giảm uy tín và danh dự.

Thư cam kết đáp ứng các tiêu chuẩn của UNGC gửi Tổng thư ký Liên hợp Quốc Ban Ki Moon. Akamai được công nhận gia nhập với tư cách là đại học không vì lợi nhuận và kiểm định cao nhất từ ASIC - Anh Quốc; CHEA Hoa Kỳ công nhận.

Xin vui lòng tham khảo thông tin Akamai được phê chuẩn gia nhập United Nation Global Compact TẠI ĐÂY