Công nhận Đại học Akamai tại Hoa Kỳ và các nước trên thế giới

Căn cứ thông lệ quốc tế về hệ thống kiểm định và công nhận chéo các kiểm định (Thông tin từ CHEA), việc công nhận một trường đại học để tiếp tục học tập hoặc làm việc tại Hoa Kỳ căn cứ vào các nội dung:

1. Căn cứ vào kiểm định:

Những trường được công nhận để học tiếp hoặc làm việc tại Hoa Kỳ phải có kiểm định (1) và kiểm định mà trường đã có phải có uy tín, được CHEA công nhận (2)

2. Căn cứ vào uy tín của trường:

Dù trường đã có kiểm định thỏa mãn 2 điều kiện trên, việc xác nhận học tập hoặc làm việc tại Hoa Kỳ còn tùy thuộc vào uy tín của trường thông qua:

  • Tính hợp pháp (3)
  • Chất lượng đào tạo (4) dựa vào phản hồi của người học và phản hồi của công đồng
  • Các yếu tố khác do các trường hoặc tổ chức tiếp nhận sinh viên/nhân viên tự xây dựng.

Với các thông lệ trong việc công nhận lẫn nhau giữa các trường tại Hoa Kỳ, Đại học Akamai hoàn toàn có đủ cơ sở để các trường tại Hoa Kỳ tiếp nhận để tiếp tục học tập hoặc được tuyển dụng để làm việc tại Hoa Kỳ với các minh chứng:

(1) Đại học Akamai là đại học cấp cao nhất (Premier) từ ASIC Anh Quốc:

(2) AISC được CHEA công nhận và là thành viên của CHEA International Quality Group.

Việc ASIC được CHEA công nhận chứng tỏ quy trình kiểm soát chất lượng của ASIC đạt các tiêu chuẩn khắt khe do CHEA đặt ra và có thể tương ứng với các kiểm định khác tại Hoa Kỳ mà CHEA đồng công nhận.

 

(3) Đại học Akamai là đại học hợp pháp tại Hoa Kỳ với tất cả các giấy phép liên quan với tư cách là Đại học Không vì lợi nhuận của Bang Hawaii:

(4) Akamai có những bằng chứng khác chứng minh là đại học đáp ứng các tiêu chuẩn đào tạo và được các tổ chức nghề nghiệp tin cậy và công nhận trực tiếp:

Với các căn cứ trên, khi tham gia học tập với đại học Akamai, học viên hoàn toàn tự tin vào tính công nhận của Akamai không chỉ tại Hoa Kỳ mà còn tại tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ khác trên thế giới.