Chương trình phát triển năng lực Quản trị Nhân sự

Căn cứ vào khung lý thuyết về lộ trình phát triển của một nhà quản lý do Viện MBA phát triển, Viện MBA tiến hành nghiên cứu các năng lực chuyên môn cần có của một chuyên gia quản trị nhân sự trong bối cảnh giao thương quốc tế và kinh tế hội nhập.

Sau đây là mô hình năng lực chuyên môn cần có của một chuyên gia quản trị nhân sự do Viện MBA phát triển:

 

Như vậy, để trở thành một chuyên gia về nhân sự với đầy đủ phẩm chất, ngoài năng lực của một nhà quản lý, các chuyên gia nhân sự cần biết hoạch định hệ thống nhân sự nhằm đảm bảo hợp luật và định hướng công ty, sau khi đã có đội ngũ, cần biết cách tổ chức, đánh giá, C&B, biết sử dụng các hệ thống đánh giá tiên tiến như KPI, phỏng vấn 360 độ... và cuối cùng là biết duy trì, xây dựng thương hiệu tuyển dụng, phát triển nhân tài và đội ngũ kế thừa.

Căn cứ vào nghiên cứu trên, Viện MBA cùng EDS Business School Malaysia, Đại học Akamai Hoa Kỳ đã xây dựng chương trình chứng chỉ quốc tế với 3 chứng chỉ: