02/04/2017

Tổ chức thành công module Certified Talent Management Specialist Program thuộc chương trình Thạc sĩ Quản trị Nhân sự và quản lý nhân tài

Cuối tháng 3 vừa qua, tại Kular Lumpur, học viên chương trình Thạc sĩ Quản trị Nhân sự và Quản lý nhân tài (MSc in HR and Talent Management) thuộc đại học Akamai Hoa Kỳ đã tham gia module Certified Talent Management Specialist Program - Chứng chỉ Chuyên gia Quản lý Nhân tài 

Module này là 1 trong 3 module quan trọng, mỗi module gồm 3 môn tập trung 100% thời gian vào quản trị nhân sự chuyên sâu, không học những môn quản lý chung. Trong module này, học viên được tham gia các môn:

  • THR 504: Aligning Talent Management to Strategy  (Tích hợp Quản trị Tài năng vào chiến lược)
  • THR 505: Cross Generation Talent Management (Quản trị Tài năng giữa các thế hệ)
  • THR 506: Strategic Talent Acquisition, Selection and Employer Branding (Chiến lược lựa chọn, tuyển mộ tài năng và xây dựng thương hiệu tuyển dụng).

Module được triển khai bởi 3 chuyên gia hàng đầu về quản trị nhân sự tại Châu Á hiện nay: Dr. Balakrishnan Muniapan, DBADr. Premkumar Rajagopal, PhDProfessor Dr. Lee Karling, PhD và đã hoàn tất thành công.

Module này giúp học viên trả lời câu hỏi "Làm sao có thể tích hợp chiến lược nhân sự vào chiến lược của công ty?", đồng thời trang bị cho học viên các kỹ năng để xây dựng thương hiệu công ty như là điểm đến hấp dẫn của các nhân tài.

Thông tin chi tiết về chương trình: http://akamai.edu.vn/thac-si/thac-si-quan-tri-nhan-su-va-quan-ly-tai-nang.html 

Một số hình ảnh của khóa học: