18/02/2017

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) 15 chuyên ngành đã được tổ chức khóa 1 của năm 2017 tại Malaysia

Trong khuôn khổ hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của Viện MBA, Viện MBA cùng EDS Business School, đại học Akamai đã xây dựng và phát triển chương trình MBA 15 chuyên ngành, tổ chức cho học viên quốc tế tại Asia Campus Malaysia.

Đây là chương trình thuần thực hành, đi sâu vào các chuyên ngành thông qua kết hợp giữa 4 nhóm kiến thức: (1) Nhóm Kiến thức về chiến lược và hoạch định; (2) Nhóm kiến thức về quản trị các chức năng trong doanh nghiệp; (3) Nhóm kiến thức về tài chính và đầu tư và (4) Nhóm kiến thức chuyên ngành (1 trong 15 chuyên ngành) thông qua nghiên cứu và đề án tốt nghiệp. Các nhóm kiến thức này được xây dựng và phát triển dựa vào giả lập công tác quản lý một doanh nghiệp với các định hướng:

1. Nhóm kiến thức về chiến lược và hoạch định (Mastering in Strategic Planning & Implementation):

Nhóm kiến thức này cung cấp cho học viên biết cách định hướng và xây dựng chiến lược cho doanh nghiệp hoặc bộ phận mà mình quản lý. Thông qua nhóm kiến thức này, học viên có thể hiểu được phương pháp xây dựng, tổ chức, kiểm tra và đảm bảo chiến lược mà mình hoạch định được thực thi một cách khoa học, hiệu quả. Bên cạnh đó, học viên còn được học các mô hình quản trị hiệu quả trên thế giới nhằm hỗ trợ cho quá trình quản lý và ra quyết định. Sau khi nắm bắt được khoa học xây dựng chiến lược, module còn cung cấp kiến thức tổng quan về chức năng và sự phối hợp các chức năng trong chuỗi cung ứng thông qua mô hình Logistics và chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị...

Các môn học trong nhóm kiến thức này bao gồm

 • MB 548: Strategic Planning & Implementation (4 credits)
 • MB 584: Creating a Sustainable World Class Organization (4 credits)
 • MB 550: Logistics & Supply Chain Management (4 credits)

2. Nhóm kiến thức về quản trị các chức năng của doanh nghiệp (Mastering in Essencial Management Skills)

Sau khi đã nắm bắt phương pháp hoạch định chiến lược, hiểu các mô hình xây dựng tổ chức phát triển bền vững, hiểu rõ chuỗi giá trị và cung ứng tạo doanh thu và lợi nhuận của một doanh nghiệp, học viên được trang bị kiến thức về quản trị các chức năng, cũng như bổ trợ các kỹ năng quản lý và phát triển cá nhân. Các môn học của nhóm kiến thức này bao gồm Tiếp thị và bán hàng, quản trị khách hàng và quản trị nhân sự.

 • MB 536: Marketing Management (4 credits)
 • MB 583: Strategic Human Resource Management (4 credits)
 • MB 571: Customer Relationship Management (4 credits)

3. Nhóm kỹ năng quản trị tài chính và đầu tư:

Khi đã có chiến lược, biết cách xây dựng chiến lược bán hàng, tiếp thị và tổ chức nhân sự để thực hiện thì yêu cầu bức thiết là đảm bảo từng đồng lợi nhuận phải được bảo toàn để tái đầu tư và tái sử dụng để phát triển tổ chức. Ngoài ra, trong quá trình phát triển, nhà quản lý cũng cần biết thẩm định các dự án đầu tư, gọi vốn để có thể tiếp nhận các nguồn vốn đầu tư trong trường hợp cần thiết. Do đó, module cuối cùng học viên được trang bị là Mastering in Financial and Investment Management  với các môn học:

 • MB 535: Financial Management (4 credits) 
 • MB 546: Project Management (4 credits)
 • MB 593: Managing Risk & Investment Strategies (2 credits). 

4. Nghiên cứu chuyên sâu 1 trong 15 lĩnh vực:

Khi đã nắm vững công tác quản trị thực hành một doanh nghiệp, học viên sẽ được tiếp cận nghiên cứu chuyên sâu 1 chuyên ngành cụ thể với sự hỗ trợ của giảng viên hướng dẫn. Học viên có thể lựa chọn 1 trong 15 chuyên ngành:

 • Quản trị Marketing (Tiếp thị Quốc tế)
 • Quản trị Tổ chức
 • Quản trị Chất lượng
 • Quản trị Nhân sự và quản lý nhân tài
 • Quản trị tài chính
 • Quản trị Logistics
 • Quản trị Nhà hàng khách sạn
 • Khởi nghiệp và đổi mới
 • Quản trị Chiến lược
 • Tư vấn Quản lý và phát triển tổ chức.
 • Quản trị Ngân hàng
 • Quản trị Bệnh viện
 • Lãnh đạo
 • Quản trị kinh doanh
 • Quản trị hệ thống thông tin quản lý

Trong giai đoạn này, học viên được trang bị kiến thức về nghiên cứu kinh doanh và tiến hành nghiên cứu sâu về một lĩnh vực. Kết quả của quá trình này sẽ bao gồm: (1) Biết cách vận dụng kiến thức tổng hợp từ 3 module thực hành quản trị vào công tác quản trị một bộ phận; (2) Biết cách cải tiến những hoạt động hiện hữu của doanh nghiệp mình và (3) Tiếp nhận thêm kiến thức thực hành chuyên sâu thông qua quá trình nghiên cứu và vận dụng lý thuyết.

4. Bằng cấp nhận được:

Học viên sau khi hoàn tất 4 nhóm kiến thức bắt buộc ở trên sẽ nhận bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) với 1 trong 15 chuyên ngành đã chọn. Đồng thời, nhận thêm 3 chứng chỉ chuyên ngành do Viện MBA và EDS Business School (Malaysia) cấp bao gồm:

 • Chứng chỉ "Mastering in Strategic Planning & Implementation"
 • Chứng chỉ "Mastering in Essencial Management Skills"
 • Chứng chỉ "Mastering in Financial and Investment Management"

5. Giá trị của bằng cấp:

Đại học Akamai là đại học không vì lợi nhuận, kiểm định cấp cao nhất (Premier status) từ ASIC Anh Quốc, là thành viên của CHEA IQG Hoa Kỳ, được công nhận không chỉ bởi các tổ chức kiểm định mà còn các tổ chức nghề nghiệp (khẳng định khả năng sử dụng kiến thức vào môi trường làm việc) của QISAN, IADL, IBS, GUIDE, USDLA và là thành viên được công nhận, đồng hành cùng dự án của Liên hiệp Quốc (UN). Do đó, bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) của Đại học Akamai được công nhận và chào đón tại thị trường lao động quốc tế. Bên cạnh đó, do là bằng MBA chuyên ngành, không phải quản trị kinh doanh tổng hợp nên học viên có được kiến thức vừa tổng quát về quản trị doanh nghiệp, vừa chuyên sâu trong một lĩnh vực. Điều này tạo thuận lợi tuyệt đối cho học viên đạt được đỉnh cao sự nghiệp trong công việc.

6. Hệ thống hỗ trợ:

Là đại học không vì lợi nhuận và đồng hành các dự án của Liên hợp quốc, đại học Akamai đi theo triết lý học thuật hiện đại là học quản trị là học kiến thức, không phải học tiếng Anh nên đại học Akamai cho phép tổ chức hệ thống hỗ trợ ngôn ngữ với ngôn ngữ địa phương song song với giảng viên quốc tế (giảng dạy bằng tiếng Anh). Đây là điều kiện đặc biệt thuận lợi cho sinh viên Việt Nam khi tiếng Anh không phải là ngôn ngữ thứ 2 của Việt Nam.

Hệ thống hỗ trợ dành cho học viên học chương trình MBA 15 chuyên ngành của đại học Akamai bao gồm:

 • Việt hóa giáo trình đào tạo.
 • Bổ sung trợ giảng ngôn ngữ ngay trên lớp cùng giảng với giảng viên quốc tế (giảng dạy bằng tiếng Anh).
 • Hệ thống hướng dẫn làm bài rõ ràng, minh bạch giúp học viên không bị lạc đề.
 • Hệ thống hỗ trợ trực tuyến từ Viện MBA luôn đồng hành học viên.

Ngày 18/2/2017 vừa qua đã kết thúc đợt học đầu năm 2017 với nhiều thành công. Sau đây là một số hình ản của đợt đào tạo:

Hoạt động ngoại khóa:

Sau những giờ học căng thẳng, học viên có cơ hội tham quan Malaysia, xây dựng mối quan hệ học tập và kinh doanh với nhiều hoạt động bổ trợ bổ ích. Các hoạt động ngoại khóa bao gồm:

 • Industrial Expert Talk (Hội thảo với trao đổi của chuyên gia quốc tế đầu ngành)
 • Business Leaders Talk (Hội thảo với trao đổi của các chủ và lãnh đạo doanh nghiệp)
 • Visit to Successful Corporate (Tham quan học tập tại các doanh nghiệp đã thành công).
 • Business Networking with Malaysia business leaders (Xây dựng mạng lưới kinh doanh giữa học viên với các chủ doanh nghiệp hàng đầu Malaysia).

 

Chương trình MBA 15 chuyên ngành là chương trình được thiết kế chuyên sâu dành cho người quản lý, hy vọng rằng với chương trình này, các học viên sẽ thành công trong sự nghiệp và học thuật.

Viện MBA