01/03/2017

Đánh giá về chương trình MSc in HR của Đại học Akamai

Testimonial from:

Ms. Tran Minh Huong
Head of Human Resources
Hanoi, Vietnam

Student of MSc on Human Resource and Talent Management at Akamai – EDS 2015-2016

(Sinh viên Thạc sĩ Quản trị Nhân sự và Quản lý Nhân tài của Đại học Akamai - EDS 2015 - 2016)

In late 2015, I decided to enrol and start the MSc Program on Human Resource & Talent Management organised by Akamai University, Hawaii, USA in partnering with EDS Business School (EDS) in Malaysia. Fruitfully, after one year of focused and intensive study, I have successfully graduated and completed the program. I am pleased with the decision that I have made. I found this MSc Program truly practical as well as academic and thus, useful for my HR job at work place.

Vào cuối năm 2015, tôi đã quyết định đăng ký và bắt đầu tham gia chương trình Thạc sĩ Quản trị Nhân sự và Quản lý nhân tài của Đại học Akamai Hawaii, Hoa Kỳ, chương trình được phối hợp tổ chức bởi EDS Business School (EDS) tại Malaysia. Thật hạnh phúc khi mà sau 1 năm tập trung toàn tâm học tập, tôi đã hoàn tất và tốt nghiệp chương trình. Tôi rất hài lòng với quyết định của mình. Tôi nhận thấy chương trình Thạc sĩ này kết hợp thuần thục giữa tính thực tiễn và học thuật, hữu ích cho công tác Nhân sự của tôi.

Prior to attending this MSc program, I already held several senior leadership positions in a MNC organisation and had people and business management experience in reality. My intention was to look for a professional HR master study to systemise and re-validate my on-the-job gained knowledge and experience on people management through the most advanced HR theories and academic researches. Fortunately, the structure and content of this MSc program exactly fit my study objectives. I enjoyed and benefited all the learning modules, which are highly applicable at workplace for effectively managing talents and organisation in the new era.

Trước khi tham gia chương trình Thạc sĩ này, tôi đã có nhiều năm quản lý trong các công ty đa quốc gia và có nhiều kinh nghiệm quản lý hoạt động kinh doanh và quản lý con người. Mong muốn của tôi lúc đó là tìm một chương trình Thạc sĩ về Nhân sự chuyên sâu để hệ thống hóa và tái cập nhật những kiến thức, kinh nghiệm mà mình đang có và chương trình Thạc sĩ Quản trị Nhân sự và Quản lý nhân tài của Đại học Akamai chính xác những gì mà tôi cần. Tôi đã thích thú và gặt hái được nhiều lợi ích từ tất cả các module đào tạo chuyên sâu về quản lý nhân tài và tổ chức hiệu quả có tính ứng dụng cao, phù hợp trong bổi cảnh kinh doanh hiện đại.

In addition, the logistics arrangement for the program was very sensible and supportive for working students like me while the study quality was not compromised. I valued the dedicated time spent for each residential study and enjoyed the company of class mates and ‘back-to-school” activities. The assignments and exams post each residential study forced us to reflect and effectively apply newly gained knowledge at the work place in a timely manner for better job delivery.

Bên cạnh đó, công tác tổ chức (tại Malaysia) được thực hiện rất chỉnh chu và đáp ứng các yêu cầu của những sinh viên bận rộn với công việc hằng ngày như tôi, đặc biệt trong bối cảnh phải cân bằng giữa công việc bận rộn hằng ngày và đảm bảo chất lượng học thuật. Mỗi đợt học tập tại nước ngoài là khoảng thời gian đặc biệt hữu ích và thú vị với các bạn học và trải nghiệm khoảng thời gian "làm sinh viên" đầy thú vị. Các bài tập được giao thông qua mỗi đợt du học giúp chúng tôi có thể ứng dụng một cách hiệu quả những kiến thức mới vào môi trường làm việc và giúp công việc hằng ngày trở nên hiệu quả hơn.

I admire the professors whom I had chances to meet and work with at the EDS school. They are wisely knowledgeable. Some of them are even the strong HR practitioners or executive leaders for which I could also further learn from their personal working experiences. They are all very kind-hearted and passionate in helping students to gain more knowledge.

Tôi ngưỡng một các giáo sư mà tôi đã gặp, những người do EDS tuyển chọn. Họ thât sự có nhiều kiến thức chuyên môn, một số các giáo sư hiện đang là những người đang làm trong lĩnh vực Nhân sự hoặc đang là các nhà quản lý, chính vì vậy, bên cạnh kiến thức học thuật, tôi còn có thể học hỏi được các kinh nghiệm làm việc. Các giáo sư rất nhiệt tình và đam mê trong hỗ trợ sinh viên gia tăng kiến thức.

Last but not least, I much appreciate and thank you to Dato’ Dr. Ben Lee and management and staff team at EDS for their open friendship and kind support given to us during our study.

Cuối cùng, nhưng không phải là tất cả, tôi đặc biệt cảm ơn Dato' Dr. Ben Lee và đội ngũ quản lý của EDS đã rất thân thiện và hỗ trợ nhiệt tình cho chúng tôi trong suốt thời gian học tập.