Thư đính chính của TS Mark Ashwill về thông tin gây hiểu nhầm

TS Mark Ashwill, tác giả của bài viết "21 trường đại học không được công nhận", trong đó có đề cập đến đại học Akamai đã gây hiểu nhầm cho một số học viên của Đại học Akamai. Các thông tin này được một số tờ báo trích dẫn.

Nhằm nêu rõ hơn quan điểm của mình và khẳng định Akamai không phải là đại học "ma", TS Mark Ashwill đã có thư đính chính gửi Hiệu trưởng đại học Akamai, TS Douglass Capogrossi về những thông tin đã gây hiểu nhầm, đồng thời cũng nêu rõ đã được một tờ báo uy tín của Việt Nam hỗ trợ làm rõ thông tin. 

 

 

Đại học Akamai là đại học kiểm định toàn diện bởi ASIC Anh Quốc, ASIC nằm trong danh sách thành viên của CHEA IQG. Đại học Akamai bảo lưu tất cả các quyền là lợi ích hợp pháp của sinh viên khi tham gia học tập tại Akamai.

Thông tin về kiểm định, công nhận của đại học Akamai: