Hỗ trợ học viên Việt Nam

Viện MBA triển khai hỗ trợ cho sinh viên học chương trình MBA chuyên ngành của Đại học MUST nhằm giúp sinh viên vượt qua khó khăn về học thuật và tiếng Anh, đặc biệt hỗ trợ trong quá trình nghiên cứu luận văn tốt nghiệp MBA. Những hoạt động hỗ trợ cho học viên chương trình MBA chuyên ngành của Đại học MUST Malaysia bao gồm:

Phối hợp với EDS Business School Asia và Đại học Akamai làm hồ sơ đăng ký.

 • Là đối tác chính thức của Đại học Akamai, Viện MBA phối hợp cùng chuyên viên của EDS Malaysia thực hiện tư vấn và tiếp nhận hồ sơ.

Bố trí Giảng viên trợ giảng và dịch thuật trong quá trình học với Đại học Akamai:

Chương trình của Akamai giảng dạy 100% bằng Tiếng Anh với tiêu chuẩn kiểm định ASIC và theo công nghệ đào tạo tiêu chuẩn quốc tế. Khi tham gia chương trình, học viên thường gặp khó khăn về tiếng Anh và phương pháp học tập và làm luận văn theo tiêu chuẩn Quốc tế.

Viện MBA và EDS Malaysia hỗ trợ học viên về học thuật và tiếng Anh thông qua hệ thống trợ giảng trong quá trình học tập với Đại học Akamai Hoa Kỳ. Hệ thống trợ giảng bao gồm:

 • Tóm tắt nội dung đào tạo nhằm giúp học viên hiểu bài sâu.
 • Trợ giảng đồng hành giúp định hướng làm bài và làm bài luận.
 • Hỗ trợ viết tiếng Anh khi viết các bài luận hoặc bài kiểm tra.
 • Hướng dẫn luận văn với giảng viên hướng dẫn 1 kèm 1.

Phối hợp với EDS Business School Asia tổ chức học tập tại các Campus Châu Á:

 

Đoàn học viên Việt Nam được bố trí sinh hoạt tại Malaysia (Do đối tác EDS Malaysia tổ chức)

Chương trình Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ của Đại học Akamai là chương trình triển khai theo mô hình Hybird (du học kết hợp với học trên hệ thống), do đó để đảm bảo công tác học tập và sinh hoạt trong các chuyến học tại các Campus Châu Á, Viện MBA phối hợp cùng EDS Malaysia hỗ trợ học viên. Hoạt động hỗ trợ bao gồm:

 • Chuẩn bị khách sạn theo tiêu chuẩn quốc tế
 • Bố trí sinh hoạt, ăn, ở và các hoạt động tại Malaysia và các nước Châu Á.
 • Phối hợp với Đại học Akamai trong tiếp nhận sinh viên tại Malaysia và đảm bảo quá trình học tập và nghiên cứu diễn ra đúng tiến độ và đúng tiêu chuẩn.

Làm các thủ tục chứng minh quá trình học tập chính quy của học viên tại Đại học Akamai

Tại Việt Nam, một số tổ chức yêu cầu học viên chứng minh quá trình học tập tại Đại học Akamai. Đại học Akamai có thể hỗ trợ sinh viên các giấy tờ liên quan, giúp sinh viên chứng minh quá trình học tập của mình với bên thứ 3 khi có yêu cầu.

Những dịch vụ hỗ trợ bao gồm:

 • Cung cấp văn bản xác nhận tình trạng học tập.
 • Cung cấp các giấy tờ liên quan đến tính pháp lý của Akamai và kiểm định được Quốc tế Công nhận.
 • Hợp pháp hóa lãnh sự bằng cấp (khi có yêu cầu)

Thông tin tư vấn chương trình và hỗ trợ trong thời gian học:

Viện MBA

 • Điện thoại: 0947.247.247
 • Email: dungnv@quantri.vn