Giới thiệu Đại học Akamai

Đại học Akamai Hoa Kỳ được thành lập từ năm 2002 và được kiểm định toàn diện.

Đại học Akamai là đại học Quốc tế, không vì lợi nhuận (Non-profit University) có trụ sở đặt tại Hawai Hoa Kỳ. Do định hướng quốc tế, Đại học Akamai tiến hành kiểm định cấp độ cao nhất (Primier University) với tổ chức kiểm định Anh Quốc ASIC. ASIC được CHEA công nhận và là thành viên của UK Border Agency (UKBA) thuộc British Quality Foundation (BQF), bằng cấp được công nhận thế giới. ASIC cũng là thành viên của CHEA International Quality Group (CIQG).

Bên cạnh được các tổ chức kiểm định Uy tín công nhận, Akamai còn được công nhận bởi các hiệp hội nghề nghiệp về tính ứng dụng kiến thức vào môi trường làm việc: QISAN, IADL, IBS, GUIDE, USDLA và là thành viên được công nhận, đồng hành cùng dự án của Liên hiệp Quốc (UN).

Đào tạo Cử nhân

Đào tạo Thạc sĩ

Đào tạo Tiến sĩ

Đào tạo Chứng chỉ Quốc tế về Quản trị Kinh doanh

Đào tạo Chứng chỉ Quốc tế về Quản trị Nhân sự

Chương trình của Đại học Akamai đặc biệt được thiết kế dành riêng cho khối học viên thuộc khối doanh nghiệp, những người mong muốn ứng dụng kiến thức đã học để phát triển sự nghiệp và con đường nghiên cứu ứng dụng.

Chương trình triển khai với 100% giảng viên nước ngoài. Riêng đối với sinh viên Việt Nam có bố trí trợ giảng Việt Nam ngay trên lớp.

Video chào mừng của Chủ tịch Đại học Akamai

Video giới thiệu về kiểm định ASIC Anh Quốc