Đại học Akamai Hoa Kỳ được thành lập từ năm 2002 và được kiểm định toàn diện.

Đại học Akamai là đại học Quốc tế, không vì lợi nhuận (Non-profit University) có trụ sở đặt tại Hawai Hoa Kỳ. Do định hướng quốc tế, Đại học Akamai tiến hành kiểm định cấp độ cao nhất (Primier University) với tổ chức kiểm định Anh Quốc ASIC. ASIC được CHEA công nhận và là thành viên của UK Border Agency (UKBA) thuộc British Quality Foundation (BQF), bằng cấp được công nhận thế giới. ASIC cũng là thành viên của CHEA International Quality Group (CIQG).

Tại Châu Á trong đó có Việt Nam, Đại học Akamai tuyển sinh các chương trình:

Chương trình của Đại học Akamai đặc biệt được thiết kế dành riêng cho khối học viên thuộc khối doanh nghiệp, những người mong muốn ứng dụng kiến thức đã học để phát triển sự nghiệp và con đường nghiên cứu ứng dụng.

Video chào mừng của Chủ tịch Đại học Akamai

Video giới thiệu về kiểm định ASIC Anh Quốc

CÁC HỆ THỐNG HỖ TRỢ KHÁC CHO HỌC VIÊN ĐẠI HỌC AKAMAI

Các tài liệu chứng minh tính hợp pháp, minh bạch trong hoạt động, và các tài liệu kiểm định của Đại học Akamai Hoa Kỳ:

Thông tin về kiểm định xin vui lòng liên hệ:

 • Tiến sĩ Maurice Dimmock,
 • Chủ tịch, ASIC UK,
 • Email: mauriced@asic.org.uk

Viện MBAEDS Asia là đối tác chính thức của Đại học Akamai triển khai hỗ trợ học thuật và Tiếng Anh. Các hoạt động hỗ trợ bao gồm:

 • Hỗ trợ thông tin và các tài liệu chính thức về đại học Akamai.
 • Sắp xếp lớp học tại các Campus Châu Á (cùng EDS Asia).
 • Sắp xếp phiên dịch trực tiếp đối với các lớp học song ngữ.
 • Tuyển chọn và bổ nhiệm trợ giảng hỗ trợ học viên hiểu bài.
 • Tuyển chọn và bổ nhiệm Giảng viên hướng dẫn người Việt nhằm hỗ trợ Nghiên cứu sinh trong suốt quá trình nghiên cứu (Chương trình PhD).
 • Biên dịch và cung cấp các tài liệu học tập bổ trợ nhằm giúp học viên hiểu bài sâu.
 • Trợ giúp viết tiếng Anh theo đúng chuẩn APA.
 • Hợp pháp hóa lãnh sự bằng cấp khi có yêu cầu

Các dịch vụ của Viện MBA và EDS Asia được tổ chức tại các Campus Châu Á. Một số chương trình được thiết kế dành riêng cho học viên Việt Nam.